en doelgerichte onderzoeksmodellen.

Afhankelijk van de aard van de vraagstelling en/of het doel van de vraagstelling

kunnen onderstaande onderzoeksmodellen worden ingezet.

Beroepskeuzeonderzoek Ontwikkelassessment Neurospychologisch onderzoek Arbeidsdiagnostiek Loonwaardebepaling
Arbolab, Praktijk voor Arbeidsdiagnose | Randwycksingel 20 C09 | Maastricht | 6229 EE  | kvk: 14043468 | BTW NL 8071.17.729. B01    
Uw klant goed in beeld

met heldere antwoorden op cruciale vragen,

Door de Participatiewet krijgen de consulenten van de gemeenten, job coaches

en arbeidsdeskundigen te maken met een veranderde koppeling tussen mens

en arbeid.

Een goede diagnostiek van de arbeidsmogelijkheden van mensen die een

grotere afstand tot een passende werkplek moeten overbruggen, speelt daarbij

een belangrijke rol. Arbolab heeft het diagnostisch onderzoek vormgegeven om

antwoord te kunnen geven op ten minste onderstaande drie soort vragen:

Wat is de actuele situatie van de potentiële werknemer en waarom is dat zo? Welke veranderingen zijn mogelijk? Wat zijn de vooruitzichten?

Door het aanbieden van advies na gedegen onderzoek, het beschikbaar stellen

van efficiënte, kwalitatief goede instrumenten en tools, en het aanbieden van

gemakkelijk toegankelijke expertise, ondersteunen wij professionals die mensen

helpen bij het bemachtigen en behouden van een plek op die nieuwe

arbeidsmarkt.

Validatieonderzoek

Arbolab blijkt een maatje te

groot voor Blik op Werk.

De volgende mededeling heeft Blik op Werk op 23 december 2014 in de loonwaardegids 2015 opgenomen: "Arbolab hanteert een eigen specifieke wijze van informatieverzameling en andere informatie om tot een loonwaardebepaling te komen dan de thans gevalideerde methodieken. Dit is door Arbolab op 4 november 2014 aangegeven bij Blik op Werk. Het was niet mogelijk de voor de validatie voorhanden casussen of de methode op zo'n korte termijn aan te passen, zodat Arbolab deel zou kunnen nemen aan de validatieprocedure in 2014. De stuurgroep ‘Validatie loonwaarde methodieken en certificering uitvoerders’ heeft namens De Werkkamer besloten dat de methodiek van Arbolab in februari 2015 kan deelnemen aan een nieuw vorm te geven validatie. Als de resultaten van de validatie voldoen aan de normen die door de stuurgroep zijn vastgesteld wordt de methodiek van Arbolab in februari 2015 gevalideerd’. Meer over de loonwaardemethodiek van Arbolab
Loonwaarde Home Contact

validering van model en instrumenten

Arbolab loonwaardebepaling

Een beschrijving van een uitgebreid aantal onderzoeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methode loonwaardebepaling van Arbolab en van de instrumenten die daarbij worden ingezet.
Recente publicaties

betrouwbare en valide instrumenten,

Arbolab werkt met valide en betrouwbare onderzoeksmiddelen en beschikt in

dat opzicht over een arsenaal aan instrumenten afgestemd op de volgende

aandachtsgebieden:

Cognitief Intelligentie-, capaciteiten en neuropsychologische tests Psychosociaal Persoonlijkheidsvragenlijsten Fysiek Fysieke Capaciteiten Evaluatie, handvaardigheidstesten Affiniteiten Beroepeninteresse instrumenten Arbeidsgedrag Arbeidssimulaties
Home